Bếp ga kết hợp từ Giovani

Bếp ga kết hợp điện từ Giovani G-323 GET

22,800,000 19,380,000
- 15%

Bếp ga kết hợp từ Giovani G-343GT

21,800,000 18,530,000
- 15%

Bếp ga kết hợp từ Giovani G212 IG

11,980,000 10,183,000
- 15%